České korunovační klenoty jsou vystaveny do 29. května 2016

České korunovační klenoty

Ještě několik dnů máte jedinečnou příležitost shlédnout české korunovační klenoty. Svatováclavskou korunu zhotovenou pro korunovaci Karla IV., habsburské žezlo a jablko ze 16. století můžete vidět ve Vladislavském sále Starého královského paláce Pražského hradu do neděle 29. května 2016.

Vchod jižními zahradami z ulice na Opyši a Starých královských schodů – > Rajská zahrada -> Zahrada Na Valech -> Plečnikovo “Býčí” schodiště

Otevírací hodiny: 9:00 – 17:00. Maximální počet návštěvníků je omezen. Vchod do zahrad je uzavřen ihned po dosažní maximálního denního limitu návštěvníků (může být uzavřen i několik hodin před  vlastním uzavřením expozice).

Více o českých korunovačních klenotech (v aj): http://euguide.eu/event/crown-jewels-of-bohemia/#