Den svatého Patrika Irsko

Den svatého Patrika Irsko

Den svatého Patrika Irsko.

Je oslavován každoročně 17. března po celém Irsku a všude na světě, kde žijí Irové nebo jejich potomci.

Oslavy probíhají mnoha způsoby – tanec nebo pití alkoholu (zejména irské pivo nebo whisky). Nosí se zelené šaty, jídlo jako těstoviny nebo zmrzlina je také v zelené.