Staroměstský orloj Praha CZE

Staroměstský orloj Praha CZE

Staroměstský orloj Praha CZE

Staroměstský orloj znovu funguje. Po rekonstrukci byl znovu spuštěn Staroměstský orloj.

Historie orloje

Podle pověsti je hodinový stroj na Staroměstské radnici dílem hodinářského mistra Hanuše, jejž pražští radní údajně nechali oslepit, aby podobné dílo nemohl vytvořit nikde jinde.
Neví se přesně, kdo hodiny na radnici vytvořil – byl to nejspíše Mikuláš z Kadaně nebo některý mistr Pražské univerzity. Orloj je poprvé zmiňován roku 1410. Kamenická výzdoba kolem orloje je dílem Parléřovské huti.

Koncem 15. století proběhla přestavba radnice a oprava orloje, kterou provedl mistr Hanuš z Růže.
V 17. století přibyly k orloji pohyblivé dřevěné alegorické figurky a asi o století později i sochy apoštolů. V 19. století Josef Mánes namaloval kruhový kalendář.

Orloj byl poškozen koncem 2. světové války při bojích za pražského povstání a po válce byl i s částí radnice zrekonstruován.

Poslední rekonstrukce věže i samotného orloje proběhla roku 2018 a budí velké kontroverze. Orloj byl nejen zrekonstruován, ale hlavně i nově vymalován. Nová podoba prý více odpovídá původnímu stavu orloje a figur z 18. století a předchozích staletí. Změnily se nejen barvy orloje, ale i samotný astroláb.
Nové – hodně pestré barvy získaly figurky.
Přemalována byla i kopie Mánesova kalendáře – chybí černá barva. Skleněná okénka skrývající apoštoly také “hodně prokoukla”.

Co ukazuje orloj:
Astroláb: Středoevropský zimní čas, hvězdný čas a staročeský čas.
Kalendář: znak Starého města pražského, znamení zvěrokruhu, měsíce, data, dny, jména v kalendáři.

Sochy na orloji:
Figury apoštolů (chybí zde Jidáš – místo něj je zde sv. Matěj): Levé okno: sv. Jakub, sv. Ondřej, sv. Juda Tadeáš, sv. Tomáš, Sv. Jan Evangelista, sv. Barnabáš,
Pravé okno: sv. Petr, sv. Matěj, sv. Filip, sv. Pavel, sv. Šimon, sv. Bartoloměj.

Alegorické figury: Figurky kolem orloje: marnivec, lakomec, smrtka, Turek.
Figurky kolem kalendáře: filosof, archanděl Michael, astronom, kronikář.

Orloj Praha
Staroměstský orloj 2018
Mánesovo kalendarium 2018

 

Mezinárodní den archeologie 2016

international-archaeology

Mezinárodní den archeologie

Mezinárodní den archeologie vyhlášený Americkým archeologickým institutem je opět s účastí českých archeologů. Stejně jako řada muzeí, skanzenů a archeologických areálů v USA, Kanadě a dalších zemích i jejich kolegové v České republice pořádají přednášky, komentované prohlídky, hry pro děti a další zajímavé akce. K akci se připojilo i několik muzeí v Nizozemsku, na Slovensku, v Polsku, na Maltě a v Řecku. Mezinárodní den archeologie 15. říjen 2016.

Ze zajímavých akcí v Čechách a na Moravě vybíráme:
Praha – 15/10 13:00 – 16:30 h – komentované prohlídky vykopávek rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí (počet účastníků omezen – vstupenky: Celetná 20, Praha 1)
Sázavský klášter – 15/10 – 10:30, 13:00 a 15:30 – komentované prohlídky kláštera se zaměřením na archeologii
Muzeum Litoměřice – volný vstup na výstavu Tisíc let spali ve stínu Radobýlu
Turnov – Muzeum Českého Ráje – 20/10 2016 – od 16 h – pokusná tavba železa v replice historické hutnické pece
Brno – Moravské zemské muzeum v Paláci šlechtičen – 15/10 15:00 h komentovaná prohlídka výstavy Poklady barbarů

Mezinárodní den archeologie – související články

Býčí skála – tajemná jeskyně se v květnu 2015 opět otevírá veřejnosti

Během komentovaných prohlídek se dozvíte nejen o Wanklově objevu pohřbu keltského náčelníka, ale i o tom, co se v jeskyni dělo v novověku, jak ji využívali nacisté nebo jak pokračují jeskyňáři v průzkumu dalších částí jeskyně .Více informací najdete na: www.byciskala.cz – dle těchto stránek bude v roce 2015 otevřeno: 8., 9., 10.,16., 17., 23. a 24. května – vždy od 9 do 16 h.

České korunovační klenoty jsou vystaveny do 29. května 2016

České korunovační klenoty

Ještě několik dnů máte jedinečnou příležitost shlédnout české korunovační klenoty. Svatováclavskou korunu zhotovenou pro korunovaci Karla IV., habsburské žezlo a jablko ze 16. století můžete vidět ve Vladislavském sále Starého královského paláce Pražského hradu do neděle 29. května 2016.

Vchod jižními zahradami z ulice na Opyši a Starých královských schodů – > Rajská zahrada -> Zahrada Na Valech -> Plečnikovo “Býčí” schodiště

Otevírací hodiny: 9:00 – 17:00. Maximální počet návštěvníků je omezen. Vchod do zahrad je uzavřen ihned po dosažní maximálního denního limitu návštěvníků (může být uzavřen i několik hodin před  vlastním uzavřením expozice).

Více o českých korunovačních klenotech (v aj): http://euguide.eu/event/crown-jewels-of-bohemia/#

Praha Evropské město sportu 2016 Pražský Maraton 2016

Praze byl pro tento rok udělen titul Evropské sportovní metropole. Další z velkých sportovních akcí Volkswagen Maratonský víkend proběhne v ulicích Prahy 7. a 8. května 2016.

Vlastní maraton, který se poběží 8. května 2016 doprovodí různé další akce jako univerzitní maraton, zdravotnický maraton, rodinný Minimaraton na 3 km nebo procházka se psy.