Karel IV. 700

Karel IV. 700

Letos uplyne 700 let od narození Karla IV. nejvýznamějšího panovníka v historii Českých zemí. Karel IV. císař a král římský, král český, arelatský a lombardský, markrabě moravský, hrabě lucemburský, zakladatel Karlovy univerzity, Karlštejna, Nového města pražského nebo Karlových Varů se narodil 14. května 1316 na Starém Městě Pražském. Po celý rok 2016 budou na mnoha místech probíhat různé akce a výstavy připomínající toto výročí.

Karlštejn
Karlštejn